TRV:04920

ID TRV:04920
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lastene skal arrangeres som vist i Figur: Lastmodellene SW, med de karakteristiske verdier for vertikale laster i henhold til Tabell: Karakteristiske verdier for vertikale laster for Lastmodellene SW.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon