TRV:04924

ID TRV:04924
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fra Narvik til Riksgrensen skal det benyttes 4 stk. aksellaster på 300 KN hver og fordelt last på 120 KN/m. Plasseringen av lastene er den samme som vist i Figur: Lastmodell 71 og karakteristiske verdier for vertikale laster.
  • Utførelse: Faktoren α settes α = 1,00.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon