TRV:04927

ID TRV:04927
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) En hjullast skal fordeles over 3 sviller som vist i Figur: Langsgående fordeling av hjullast gjennom skinna.
Figur: Langsgående fordeling av hjullast gjennom skinna


Qvi = hjullast

a = svilleavstand

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon