TRV:04928

ID TRV:04928
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Som en generell regel skal aksellasten fordeles jevnt i langsgående retning.
  • Unntak: For dimensjonering av konstruksjonselementer som dekke, plater og tynne betongskiver, skal det imidlertid tas hensyn til den langsgående fordelingen under svillene som vist i Figur: Langsgående fordeling av last gjennom sville og ballast, hvor referanseplanet er definert som den øvre overflaten av dekket.
Figur: Langsgående fordeling av last gjennom sville og ballast
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon