TRV:04929

ID TRV:04929
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For bruer med gjennomgående ballast uten overhøyde skal lastene fordeles på tvers i henhold til Figur: Tverrgående fordeling av laster gjennom svillene og ballast, spor uten overhøyde.
Figur: Tverrgående fordeling av laster gjennom svillene og ballast, spor uten overhøyde
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon