TRV:04931

ID TRV:04931
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trafikklasten skal antas å tilsvare en jevnt fordelt karakteristisk last lik 110 kN/m pr. spor. Det skal ikke regnes med dynamisk tillegg.

Trafikklasten vil forårsake et vertikalt jordtrykk på landkarsåle lik ΥQ1 110/(h/2 + 2,5), og et horisontalt jordtrykk mot frontvegg lik ΥQ1 110 K0/(h/2 + 2,5), der K0 er hviletrykkskoeffisienten for tilbakefyllingsmaterialet.

For lokale lasteffekter, se også TRV:00006 i Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Dimensjonerende_trafikklaster

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon