TRV:04932

ID TRV:04932
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For horisontalt trykk mot vinger og støttemurer skal det regnes med samme trafikklast, men med lastspredning 2:1 fra svilleende.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon