TRV:04984

ID TRV:04984
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) De karakteristiske verdiene av lastene ±q1k som skal benyttes er gitt i Figur: Karakteristiske verdier av laster q1k for enkle vertikale overflater parallelle til sporet (NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Figur 6.22)
  1. Utførelse: Lastene skal anvendes for tog med en ugunstig aerodynamisk form og reduseres med:
  • en faktor k1 = 0,85 for tog med en gunstig aerodynamisk form
  • en faktor k1 = 0,6 for strømlinjeformede tog
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon