TRV:04986

ID TRV:04986
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) De karakteristiske verdiene av lastene ±q2k som skal benyttes er gitt i Figur: Karakteristiske verdier av laster q2k for enkle horisontale overflater over sporet.
  1. Utførelse: Belastet bredde av konstruksjonsdelen som betraktes kan ha en utstrekning på opp til 10 m fra sporets senterlinje.
  2. Utførelse: I tilfellet hvor tog krysser hverandre skal kreftene adderes. Bare to spor skal betraktes.
  3. Utførelse: Lastene q2k kan reduseres med faktoren k1 definert i avsnitt 7.2.
  4. Utførelse: Lastene som opptrer på kantlister som krysser sporet kan reduseres med en faktor 0,75 over en bredde på opp til 1,50 m.
Figur: Karakteristiske verdier av laster q2k for enkle horisontale overflater over sporet, ref. NS-EN 1991-2:2003+NA:2010, Figur 6.23
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon