TRV:04999

ID TRV:04999
Bok 525
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved brann skal konstruksjonen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen, ref. TSI SRT 4.2.1.2 a).
Kravet er knyttet til at konstruksjoner skal ivareta sin integritet for å sikre at passasjerer, personale og redningstjenesten blir beskyttet fra fall fra elementer i tunnelen i den tiden som er nødvendig for evakuering og redning. Dette er ivaretatt dersom konstruksjonen i den angitte tidsperioden kan motstå en temperatur på 450 °C i øvre del av tunneltverrsnittet, ref. TSI SRT 6.2.7.2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at passasjerer, personale og redningstjenesten blir beskyttet av fall fra elementer i tunnelen i den tiden som er nødvendig for evakuering og redning.
Relatert krav TRV:00619
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.2 a) og 6.2.7.2 (1)
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster fra brann
Nyttige lenker Se Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)