TRV:00619

ID TRV:00619
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Motstandsdyktighet mot brann: Ved brann skal tunnelkledningen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og togpersonale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at passasjerer, personale og redningstjenesten blir beskyttet av fall fra elementer i tunnelen i den tiden som er nødvendig for evakuering og redning.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:04996
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.2 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer
Nyttige lenker Se Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)