TRV:05013

ID TRV:05013
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Før sporjustering skal det etter behov utføres følgende sportekniske arbeider:
  1. ballastfordeling og ballastsupplering
  2. korreksjon av sporvidden
  3. fjerning av hindringer som skinnekontakter, smøreapparater o.l.
  4. kontroll av alle elektriske sportilkoplinger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon