TRV:05014

ID TRV:05014
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporjustering skal foretas med bakgrunn i sporets skal-beliggenhet og beregnede justeringsdata.
  1. På baner med kvalitetsklasse Q0 og Q1 skal det, i tillegg til GVUL, benyttes arbeidsmaskiner med laser, optisk nivellement/ løft eller tilsvarende utstyr.
  2. På øvrige baner bør slikt utstyr benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon