TRV:05016

ID TRV:05016
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Justering av sporet (pakking og baksing) skal utføres innenfor skinnetemperaturområder gitt i Tabell: Skinnetemperaturintervaller for sporjustering i helsveist spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon