TRV:05017

ID TRV:05017
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Vedlikeholdsarbeider som ballastrensing, løfting av sporet, svillebytting, svilleregulering, nedgraving av kabler i ballastkanten og andre arbeider som kan svekke sporets stabilitet, skal bare utføres innenfor skinnetemperaturområdet: 0 °C - +30 °C.
  • Unntak: Vedlikeholdsarbeider kan utføres ved lavere skinnetemperatur enn 0 °C, dersom det er mulig å kontrollere at arbeidet ikke flytter sporets beliggenhet utover grenseverdier som er gitt i avsnitt Sporets beliggenhet.
  • Dersom skinnetemperatur kan forventes å overstige +30 °C før nøytralisering blir utført, skal det utføres sikring mot solslyng i henhold til Sikring mot solslyng i ikke nøytraliserte langskinner
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon