TRV:05024

ID TRV:05024
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved sporarbeider der opptil 7 m av sporet berøres, er det ikke nødvendig med nøytralisering dersom:

1. skinnene ikke er kappet

2. sporets geometri etter arbeidene tilfredsstiller kravene gitt i avsnitt Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet, dvs. for:

  • tillatt avvik i sporvidde
  • tillatte avvik i vertikalgeometrien (ujevnheter i høyde og overhøyde,vindskjevheter med målebasis 2 m og 9 m)
  • tillatt pilhøydefeil

3. tillatt avvik i horisontal beliggenhet gitt i avsnitt Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Horisontal beliggenhet er innenfor Vedlikeholdsgrensen.

4. Det ikke er andre partier med lengde <7 meter nærmere enn 120 meter hvor sporarbeider er utført uten etterfølgende nøytralisering.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon