TRV:05025

ID TRV:05025
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dersom sporet er varig utfestet i henhold til Utfesting og fastmerkenett, kan nøytralisering utelates dersom man kan kontrollere at sporet ligger innenfor grensene som er gitt i avsnitt Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporets beliggenhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon