TRV:05030

ID TRV:05030
Bok 532
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ I kontrakurver uten overgangskurver med mellomliggende rettlinje mindre enn 7 m (jf. Figur: Kontrakurve med mellomliggende rettlinje < 7 m) skal sporvidden ikke være større enn verdien i Tabell: Maksimal sporvidde for å unngå ombufring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon