TRV:05056

ID TRV:05056
Bok 532
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Ved utfesting med VUL eller GVUL gjelder grenseverdiene i Tabell: Tillatt avvik i horisontal beliggenhet. Tabellen angir maks. tillatt avvik i forhold til sporets skal-beliggenhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon