TRV:05066

ID TRV:05066
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når det kan ventes skinnetemperaturer over 30 °C, skal ballasten ikke fjernes i en avstand av 15 m fra brukaret til en bru uten gjennomgående ballast eller fra veidekket i en planovergang.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon