TRV:05067

ID TRV:05067
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når sporet skal bakses eller løftes, og når overhøyden skal endres, skal det tas hensyn til minste tverrsnitt og kontaktledningsanlegget. Se Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon