TRV:05078

ID TRV:05078
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Etter alle tilfeller av solslyng skal feilen rapporteres ved å fylle ut arbeidsordre i Banedata. Dette skal skje så snart som mulig, etter at solslyngtilfellet har inntruffet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon