TRV:05094

ID TRV:05094
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Ved arbeider som nevnt i avsnitt Krav til sporarbeider skal kjørehastigheten nedsettes til 40 km/h eller mindre.
  1. Togpassering kan bare tillates når Krav til sporarbeider og Krav til kontroll er oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon