TRV:05123

ID TRV:05123
Bok 532
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • synlig langsgående sprekker > 100 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon