TRV:05124

ID TRV:05124
Bok 532
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga. korrosjon > 6 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon