TRV:05126

ID TRV:05126
Bok 532
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • synlige langsgående sprekker > 500 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon