TRV:05128

ID TRV:05128
Bok 532
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • mer enn 3 påfølgende løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker på samme side av en ledeskinnestreng
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon