TRV:05130

ID TRV:05130
Bok 532
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest innen 1 måned.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon