TRV:05131

ID TRV:05131
Bok 532
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
  • Kontroll av tilpasning mellom tunge og stokkskinne skal utføres som for sporvekseltunger (ORE70) – se vedlegg 11.a. Dette vedlegg gir grenseverdier for slitasje og utvalsing på tunge/stokkskinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon