TRV:05141

ID TRV:05141
Bok 531
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst a) Følgende skal leveres / beskrives:
  • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
  • Produsent
  • Produksjonsår
  • Radius hovedspor/radius avvik – som bygget
  • Byggetegning
  • Data fra kontrollmålinger iht Overbygning/Bygging/Sporveksler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon