TRV:05151

ID TRV:05151
Bok 531
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon