TRV:05153

ID TRV:05153
Bok 531
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon