TRV:02528

ID TRV:02528
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For sporombygging og nyanlegg skal det anvendes sporkonstruksjon gitt i Tabell: Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg. Svilleavstand skal være 600 mm
  1. Unntak: For JBV60 FE HAL og OB35 FC HAL skal svilleavstand være 520 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon