TRV:02528

ID TRV:02528
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst For sporombygging og nyanlegg skal det anvendes sporkonstruksjon gitt i Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg. Svilleavstand skal være 600 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet skal sikre at sporet bygges med standardiserte løsninger som blant annet tilfredsstiller overordnede krav til samtrafikk. Kravet sikrer at sporkonstruksjonene er dimensjonert for aktuelle aksellaster og hastigheter som skal kjøre på sporet, og at sporkonstruksjonen kan vedlikeholdes med standard verktøy og metoder.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 373, 530 2013 Endringsartikkel 575, 530 2023 Endringsartikkel 3519, 530 2024 Endringsartikkel 3931
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg