TRV:02528

ID TRV:02528
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst For sporombygging og nyanlegg skal det anvendes sporkonstruksjon gitt i Tabell: Sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg. Svilleavstand skal være 600 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dette kravet skal sikre at sporet bygges med standardiserte løsninger som blant annet tilfredsstiller overordnede krav til samtrafikk. Kravet sikrer at sporkonstruksjonene er dimensjonert for aktuelle aksellaster og hastigheter som skal kjøre på sporet, og at sporkonstruksjonen kan vedlikeholdes med standard verktøy og metoder.
Endringsartikler 530 2012 Endringsartikkel 373, 530 2013 Endringsartikkel 575
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg

Endringsforslag #3623 går ut på å fjerne unntaket "For JBV60 FE HAL og OB35 FC HAL skal svilleavstand være 520 mm."

Sville OB35 FC HAL er fjernet som overbygningskomponent, og svilleavstand 520 mm med svillen JBV60 FE HAL er ikke praktisk gjennomførbart. Derfor anbefales endringsforslaget om å fjerne unntaket fra TRV.