TRV:05166

ID TRV:05166
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved prosjektering av strekning med akseltellere skal det gjennomføres RAMS-analyser av bruk av akseltellere som togdeteksjon på den aktuelle strekningen, herunder analyse av inndeling av arbeidsområder, lokalisering av nøkkelskap og bruk av forberedende resetting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 665
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon