TRV:05167

ID TRV:05167
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst b) Grense mellom togdeteksjonssystemer: Grense mellom akselteller‐ og sporfeltstrekning skal være ved innkjørhovedsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 491
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - Systemdefinisjon - "Generelt"