TRV:05184

ID TRV:05184
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporavsnittene ved sporsløyfer skal prosjekteres på en av følgende måter, ref. figur Sporavsnitt ved overkjøringsspor og figur Sporavsnitt ved overkjøringsspor med sporkryss:
  1. Eget system for togdeteksjon i sporavsnittet (3) i sporsløyfen.
  2. Systemet for togdeteksjon i sporavsnittet i et eller begge hovedtogspor inkluderer sporavsnittet i sporsløyfen.
Figur: Sporavsnitt ved sporsløyfer
Figur: Sporavsnitt ved sporsløyfer med sporkryss
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon