TRV:05189

ID TRV:05189
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Drenering skal utføres iht.Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Drenering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at vann ikke skader overgangsbroen, jernbanen som overgangsbroen går over eller reduserer overgangsbroens levetid.
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon

Kravet viser til et krav som gjelder jernbanebruer som ev. er i konflikt med kravene til drenering i N400. Dette må sjekkes.