TRV:05191

ID TRV:05191
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over skinneoverkantplan (SOK) for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Unntak: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningsanlegget.

2. Unntak: Det er i tillegg gitt egne krav til minimum høyde på kontaktledning over planovergang eller tilgjengelig område (for eksempel plattform) i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming/Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler som har høyere rang enn dette kravet. Brua skal bygges med større fri høyde dersom nærhet til planovergang eller tilgjengelig område gjør at krav til ledningsføring for kontaktledning ikke kan tilfredsstilles med 6,35 meter fri høyde.

For eksempel må kontaktledningshøyden justeres ned fra normalhøyde over ca. 1 km til hver side av brua ved laveste tillatte kontaktledningshøyde for kontaktledningssystem 20. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller tilgjengelige områder som gir krav om større kontaktledningshøyde.

Krav til ledningsføring for kontaktledning er gitt av: Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter kan i noen tilfeller være mulig uten negative økonomiske eller praktiske konsekvenser for jernbanens drift, vedlikehold, utvidelsesmuligheter og generelle konkurransekraft. For å prosjektere en lavere fri høyde enn 6,35 meter kreves innvilget dispensasjon.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon