TRV:05193

ID TRV:05193
Bok 525
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav for utforming av beskyttelsesskjerm mot direkte berøring av spenningsførende deler skal prosjekteres iht. Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Beskytte mot direkte berøring av spenningsførende deler.
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Overgangsbru
Kravlokasjon Kravlokasjon