TRV:05210

ID TRV:05210
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst

f) Sporfelt skal detektere et sporavsnitt som belagt dersom skinnestrengene i sporavsnittet er kortsluttet med togshunt T:

  1. ≤ 0,2 Ω for sporfelt på linjen.
  2. ≤ 0,5 Ω for sporfelt på stasjoner.

Unntak til punkt 2: Sporfelt hvor alle deler av sporfeltet befares av kjøretøy med aksellast minimum 3 tonn med ikke mer enn 72 timers mellomrom kan kontrolleres med kortslutningsmotstand 0,2 ohm.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2696
Relatert krav
Opprettet
Referanse ERA/ERTMS/033281 3.1.10
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Vedlikehold - Togdeteksjon - vedlegg a