TRV:05227

ID TRV:05227
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Utføringen av forberedende resetting fra lokal operatørplass skal så langt det er mulig og hensiktsmessig benytte samme funksjonalitet og indikering, samt hente data fra samme sted, som fjernstyringen på strekningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 745
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon