TRV:05233

ID TRV:05233
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Betjeningspanel for direkte resetting i teknisk rom skal være konstruert for å unngå feilbetjening, med indikeringer, lås og knapp samlokalisert og entydig merket for det enkelte sporavsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1018
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon