TRV:05236

ID TRV:05236
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Nøkkel for lås for direkte resetting skal være permanent opphengt ved betjeningspanelet og lett synlig for den som betjener panelet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1018
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon