TRV:05238

ID TRV:05238
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Knapp for direkte resetting av sporavsnittet skal iverksette resetting kun når den samlokaliserte låsen er åpen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1018
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon