TRV:05241

ID TRV:05241
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Forklaring til panelet skal være oppslått på skapdørens bakside, lett synlig for den som betjener panelet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1018
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon