TRV:05244

ID TRV:05244
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Grensen for arbeidsområdet skal ligge ved hovedsignal, dvergsignal, et stoppskilt, et dvergsignal, en sporsperre, en avsporingstunge eller mellom to sporveksler i en sporsløyfe.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 715
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon