TRV:05272

ID TRV:05272
Bok 550
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Nøkkelskapets kart over arbeidsområdet skal entydig vise nøkkelskapets plassering relativt til arbeidsområdet, med en posisjonsangivelse merket “Du står her”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 666
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon