TRV:05308

ID TRV:05308
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst For det praktiske sveisearbeid i sporet tillates en toleranse i fastsettelse av nøytraltemperaturen på inntil 3°C over eller 3°C under nøytraltemperaturen.

Sluttsveising av spor skal skje ved temperaturer mellom 18°C og 24°C, kalt nøytraltemperaturområdet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Nøytraltemperaturområde