TRV:05309

ID TRV:05309
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Før sveising skal skinnekvaliteten bestemmes med valsemerker. Skinnekvaliteter med tilhørende valsemerker (identifikasjon) er oppgitt i Skinnekvaliteter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre valg av korrekt sveisemetode og tilstandsmateriale avhengig av skinnekvalitet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Skinnemateriale