TRV:05313

ID TRV:05313
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ny skjøt som skal sveises skal ha minimum avstand i henhold til TABELL:Minste avstand mellom to sveis fra nærmeste aluminiotermisk-, lysbue- eller brennstuksveis som allerede er i sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at krav TRV:03374 kan møtes. Krav til minste avstand mellom sveiste skjøter skal sikre mot avsporing som skyldes samtidig brudd i begge skjøtsveiser med fare for at mellomliggende skinne mister feste og faller ut.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Innlegging av skinnekapp (passkinne)